De temperatuursensor op het koelblok is hier goed te zien.